El ne távoztasd

Domine ne longe
Virágvasárnap
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 21,20.22.2 Forrás: GH 129 (124. oldal)

A szenvedő Messiásról szóló zsoltár szavait énekelve egyesítjük szenvedéseinket, most a nagyhét elején, Krisztus szenvedésével.

A pap és kísérete belép a szentélybe. Ha körmenettel kezdődött a szertartás, a pap leveti a pluviálét, piros kazulát ölt magára, és megtömjénezi az oltárt. Közben a kórus az introitust énekli. Az alábbi tétel helyett – szükség esetén – vehető a „Mi pedig dicsekedjünk” kezdetű tétel is.

Kotta

El ne távoztasd segítségedet tőlem, az én védelmemre tekintsél, Uram! Szabadíts meg negem az oroszlán szájából, s a vadállatok szarvától, engem, megalázottat!

(1) Istenem, Istenem, miért hagytál el /engem? *
miért vagy messze kiáltásom szavától? ANT.

A Dicsőség elmarad.

Ugyanez a tétel latinul: