Dicsőség és dicséret tenéked

Gloria, laus
Virágvasárnap
Himnusz
Dallam: Cantus Catholici. Szöveg: Teodulf orleansi püspök. Forrás: ÉE 805 (1396. oldal), GH 128 (123. oldal)

A virágvasárnapi körmenet IV. stációja — Hódolat Krisztus Király előtt. A körmenet csúcspontja az ünnepi himnusz eléneklése, a gyermekek hódolata. Jézus mondta a főpapok és írástudók méltatlankodására válaszul: „Nem olvastátok-e, hogy a kisdedek ajka által viszed végbe a dicséretet?!”

A körmenet a templom egy kiemelkedő pontján megáll, a pap a keresztet kezébe veszi, s a kereszt elé járulnak a verzusok énekesei (az adottságok szerint akár mások is). Az éneket kórus kezdi, s mindnyájan megismételjük a refrént. Majd gyermekek egyenként, párban, vagy kis csoportokban egymás után a kereszt elé lépnek, s éneklik a verseket. A refrén megismétlése közben meghajolnak, majd átadják helyüket a következő párnak vagy csoportnak.

Kotta

Dicsőség és dicséret Tenéked, Megváltó Királyunk; kinek gyermeki szép sereg mondott ékes éneket.

(1) Izraelnek Királya, s Dávidnak régtől igért sarja, ki az Úrnak nevében jössz hozzánk, mindörökké Áldott!
(2) Anagyalseregek a mennyben mindnyájan magasztalnak Téged, s velük a halandó ember, és minden teremtményed dicsér.
(3) A zsidóknak népe pálmákkal jött az úton eléd; mi is könyörgésekkel, eljöttünk, íme, énekszóval.
(4) Midőn szenvedni mentél, hódolva dicsértek ők Téged; most, mindőn mennyben trónolsz, mi zengjük előtted a himnuszt.
(5) Tetszett seregük néked, tessék ma neked szentelt néped; mert kegyelmes Király vagy, s minden jót tetszéseddel fogadsz.

Ha nagy körmenet volt, a pap zárókönyörgést mondhat:
Segíts meg minket a most következő napokban, üdvözítő Istenünk, s úgy vezess végig rajtuk, hogy húsvéti jótéteményeidet, melyekkel minket kegyesen megújítottál, majd örvendezve idézhesse fel ünneplésünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen!

Ezt követően elkezdődik a szentmise.

Ugyanez a tétel latinul: