Te tartottad az én jobbomat

Tenuisti manum
Virágvasárnap
Graduále
Bibliai szakasz: Zs 72,23.24.1–3 Forrás: ÉE 807 (1398. oldal), GH 130 (125. oldal)

A régi esztergomi liturgiából. A szenvedő igaz egyik legnagyobb kísértése: hát elhagyott az Isten? Nem a bűnösöket igazolja-e az ő sorsuk, miközben én szenvedek? Nem Heródesnek, Kaifásnak, Pilátusnak, Júdásnak van igaza?

Kotta

Te tartottad az én jobbomat, és a te akaratod szerint vezetsz engem, és a te dicsőségedbe befogadsz engem.

V. Mily jó Izráel Istene + az egyenes szívűekhez, *
az én lábaim mégis csaknem megtán/torodtak. TE TARTOTTAD.

V. ! Mert megbotránkoztam a bűnösök miatt, * látván a bűnösök bé/kességét. TE TARTOTTAD.