Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén

Pueri hebraeorum vestimenta
Virágvasárnap
Antifóna
Forrás: ÉE 804 (1394. oldal), GH 127 (121. oldal)

A virágvasárnapi körmenet III. stációja — a ruhák leterítése. Jelenné lesz ez is szemünk előtt: gyermekek díszes ruhát hoznak a körmenettel szemben, és leterítik az útra.

Az antifónát a gyermekek kezdik, s miközben azt közösen megismételjük, leterítik az útra. A pap, ismét kereszttel kezében, áthalad rajta. (Énekelhető úgy is, hogy a gyermekek csak intonálják az éneket, s azt közösen fejezzük be.)

Kotta

Jeruzsálem gyermeknépe leterítvén ruháit az útra, nagy szóval így kiáltott: Hozsanna Dávid Fiának, áldott, ki jő az Úr nevében!

Ha az idő engedi, a 23. zsoltár verseivel bővíthető:

(1) Az Úré a föld és benne /minden, *
a földkerekség és mind, kik abban /laknak.
(2) Nyissátok meg a kapukat, +
táruljatok fel, örök /kapuk, *
hadd menjen be a dicsőségnek /Királya!
(3) Ki ez a dicsőséges /Király? *
a Seregek Ura, ő a dicsőségnek /Királya! ANT.