Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak

Pueri hebraeorum portantes
Virágvasárnap
Antifóna
Forrás: ÉE 803 (1393. oldal), GH 126 (120. oldal)

A virágvasárnapi körmenet II. stációja — az ágak leterítése. Megjelenül szemünk előtt az evangélium: „mások ágakat szedtek a fákról, s leterítették az útra.”

A körmenet egy alkalmas helyen megáll, a pap átveszi a körmeneti keresztet, miközben gyermekek lépnek elébe, ágakat emelnek a magasba, majd leterítik azokat a körmenet elé a földre. A pap a kereszttel kezében áthalad az ágak fölött. Eközben a gyermekek a következő stációs éneket éneklik, melyet a hívek megismételnek. (Énekelhető úgy is, hogy a gyermekek csak intonálják az éneket, s azt közösen fejezzük be.)

Kotta

Jeruzsálem gyermeknépe pálmafáknak ágait hozván elébe ment az Úrnak; s kiáltotta hangos szóval: Hozsanna a magasságban.

Ha az idő engedi, a 46. zsoltár verseivel bővíthető:

(1) Tapsoljatok vígan, minden /népek, *
örvendezzetek az Istennek ujjongó /szóval!
(2) Országol az Úr minden népek /fölött, *
ül az Isten az ő szent /trónusán. ANT.