Hozsanna Dávid Fiának

Hosanna Filio David
Virágvasárnap
Antifóna
Dallam: Graduale Romanum. Bibliai szakasz: Mt 21,9; Zs 117 Forrás: ÉE 802 (1392. oldal), GH 125 (119. oldal)

A virágvasránapi körmenet I. stációja. A pap könyörgést mond az ágak fölött: „Mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.” Meghinti őket szenteltvízzel, majd kiosztják az ágakat. Az ünnepélyes kiosztásnak is értelme van: az ág átvételével vértanúnak valljuk magunkat, s most már alkalmasak vagyunk arra, hogy a vértanúk Királyát szenvedésében kövessük. Ha a szentelt ágat a szertartás után szobánkban kitűzzük, egész éven át emlékeztetni fog e „mártírrá-avatásra”.

Az ágak kiosztása alatt a kórus énekli, majd közösen megismételjük az alábbi éneket. Az ének után a diakónus felolvassa az evangéliumot, a pap pedig tovább indítja a körmenetet.

Kotta

Hozsanna Dávid Fiának, áldott, aki az Úr nevében jő, Izraelnek Királya, Hozsanna a magasságban.

Vagy:

Ha az idő engedi, a 117. zsoltár verseivel énekeljük:

(1) Hálát adjatok az Úrnak, /mert jó, *
mert az ő irgalmassága örökké /való. (ANT.)
(2) A Kő, amelyet megvetettek az /építők, *
az lett most Szeglet/kővé. ANT.

(3) Az Úrnak /műve ez *
és csodálatos a mi szemeink /előtt. (ANT.)
(4) Tartsatok ünnepeket lombos /ágakkal *
föl, egészen a magas /oltárig. ANT.