In dulci jubilo

In dulci jubilo
Népénekek karácsonyra
Népének
Dallam: Cantus Catholioci. Szöveg: Kájoni Kancionále. Forrás: ÉE 31 (107. oldal)

Kétnyelvű ének a karácsony ujjongásával. Századokon át Európa egyik legkedveltebb karácsonyi éneke volt. A kétnyelvűség játéka igen jól illik az ünnep önfeledt vidámságához. A 3. vershez: Mária, mint minden ember, Isten teremtménye, gyermeke, leánya. Ugyanakkor mint Jézus anyja, joggal nevezhető Isten Anyjának. Ezért: anya és leány, mater et filia.

Kotta

(1) In dulci jubilo (Édességes ujjongással)
zengjen víg énekszó,
Üdvözítőnk nyugszik itt
in praesepio, (a jászolban)
fénylik, mint a fényes nap
matris in gremio! (anyjának ölén)
Alpha est et O, Alpha est et O! (Ő a kezdet és a vég!)

(2) Ubi sunt gaudia (Ahol az igazi örömök vannak)
az égi hajlékba’
nagy örömmel éneklik
nova cantica (az új énekeket)
mind a mennyei karok
in Regis curia. (Isten királyi udvarában)
Eja gloria! Eja, gloria! (Dicsőség!)

(3) Mater et filia (Egyszerre anya és leány)
a szép szűz Mária!
Rég mind elvesztünk volna
per nostra crimina, (bűneink miatt)
ám ő nékünk megnyerte
caelorum gaudia. (a menny örömeit)
Eja, qualia! Eja, qualia! (Ó, mily nagyokat!)