Szent keresztjét fölvevé

Crucem sanctam subiit

Részletek

Általános tételek a húsvéti időre
Népének
Dallam: XVI. századi, mai népi gyűjtés szerint. Forrás: ÉE 549 (674. oldal), GH 179 (176. oldal)

Magyarázat

Szép régi szokás e kiskörmenet, melynek értelme egyrészt az, hogy a Húsvét ünnepélyességét az egész időn át fenntartsa, másrészt az, hogy a feltámadás fényében dicsőítse az üdvösségszerző szent Keresztet. Az ének után a pap a szentsírnál könyörgést mond, majd az introitussal vonulnak az oltárhoz. Énekelhető még az „Üdvözlégy, fényes nap” himnusz.

Felhasználási javaslat

Kiskörmenet a húsvéti vasárnapokra.

Kotta

Szent keresztjét fölvevé, és a poklot megtöré, hatalomba öltöze, harmadnapra fölkele. Alleluja, alleluja, alleluja.

V. Az Úr országol, ékességbe öltözött * hatalomba öltözött és erővel övezte fel magát.
SZENT KERESZTJÉT.

V. Mondjátok el a nemzeteknek, alleluja.
R. Hogy az Úr a keresztfáról országol, alleluja.
Pap: Könyörögjünk! Védelmezz minket, Urunk, sokszor tapasztalt atyai kegyességeddel, hogy mi, akik Egyszülötted kínszenvedése által lettünk megváltva, az ő föltámadásán vigadozzunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.