Bevezetett titeket az Úr

Introduxit vos Dominus

Részletek

Húsvéthétfő
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Kiv 13,5. 9; Zs 104,1 Forrás: GH 176 (172. oldal)

Magyarázat

A szent keresztség bevezetett minket az Ígéret Földjére, Isten tejjel-mézzel folyó, kegyelmekkel elárasztott országába. A megkeresztelteknek most már az Úr törvényeihez kell ragaszkodniuk gondolattal, szóval és cselekedettel.

Kotta

Bevezetett titeket az Úr a tejjel s mézzel folyó földre, hogy az Úr törvénye legyen mindig ajkatokon, alleluja, alleluja.

(1) Hálát adjatok az Úrnak, és hívjátok segítségül az ő / nevét * hirdessétek a pogányok között az ő cselekede/teit! ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak, * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, ámen! ANT.