Istenem, te megvizsgáltál

Részletek

Húsvétvasárnap
Processziós ének
Dallam: Népi gyűjtés alapján. Szöveg: Tárkányi Béla Bibliai szakasz: Zs 138 Forrás: ÉE 841 (1449. oldal), GH 169 (157. oldal)

Magyarázat

A 138. zsoltár verses parafrázisa.

Felhasználási javaslat

Húsvét hajnalán, illetve reggelén a mise vagy a körmenet előtt, a Húsvéti misztériumjáték bevezetéseként.

Kotta

Istenem, te megvizsgáltál és jól ismersz engemet, jól tudod, hová visz utam, látod keltem s fektemet.

(2) Még nyelvemre sem jön a szó,
már előtted tudva van,
mindenfelől jól bezárva
tart kezed minduntalan.

(3) E tudásod meghaladja
elmémet, s csodálkozom,
hová mennék, merre futnék
színed elől, nem tudom:

(4) Hogyha felhatok az égbe,
ott talállak tégedet,
ha leszállnék a mélységbe,
látnám jelenlétedet.

(5) És ha messze tengeren túl
szállnék hajnal-szárnyakon,
oda is jobbod visz engem,
s az tart fenn mindenkoron.

(6) És ha mondom: a sötétség
talán elföd engemet,
nem föd el, mert a sötét éj
fényes napvilág neked!

(7) Dicsőség neked, ó Atya,
Fiú, s Szentlélek Isten,
miképpen kezdetben vala,
most és örökké, amen.