Megrendült a föld

Terra tremuit

Részletek

Húsvétvasárnap
Offertórium Parafrázis
Forrás: GH 174 (169. oldal)

Magyarázat

„Ítélet van most a világon, ma vettetik ki a világfejedelme.” (Jn 12,31) - mondta Krisztus, amikor a halálba indult. Nagypénteken a föld is megrendült, s azután mély csen ült a földön azon a csendes hajnalon, melyen a júdeai Jeruzsálemben felkelt sírjából az Isten, hogy megkezdje a világ végéig tartó győzedelmes ítéletét.

Kotta

(1) Megrendült a föld félelemmel, megrendült, s elcsöndesedett.
Mert az Úr felkelt hatalommal, tartván kemény ítéletet.
R Megrendült a föld félelemmel, megrendült, s elcsöndesedett.
Mert az Úr felkelt hatalommal, tartván kemény ítéletet.

(2) Megismertette magát az Úr, országol a Júdeában,
felséges neve Izráelben, ül a királyi városban.
R Megrendült a föld félelemmel, megrendült, s elcsöndesedett
Mert az Úr felkelt hatalommal, tartván kemény ítéletet.

(3) Sionon az ő lakóhelye, ott győzött az ellenségen,
széttörvén kardot, nyilat, pajzsot, tündöklik a szent hegyeken.
R Megrendült a föld félelemmel, megrendült, s elcsöndesedett
Mert az Úr felkelt hatalommal, tartván kemény ítéletet.