Mindenszentek litániája

Részletek

Húsvét vigíliája
genre_labels.genre_lit
Forrás: ÉE 836 (1442. oldal), GH 163 (151. oldal)

Magyarázat

Tudjuk, hogy az ősegyház ezen az éjszakán szentelte a keresztvizet, s ezen az éjszakán szolgáltatta ki e szentséget, hogy jelezze: Krisztus húsvéti misztériumait a keresztség közvetíti az egyes emberhez. Evangélium után átvonulnak a keresztkúthoz (ahol van: keresztelő kápolnához). Közben a Mindenszentek litániáját énekeljük: a megdicsőült Egyházzal közösségben kérjük a szentségi kegyelem működését.

Felhasználási javaslat

A keresztkúthoz fordulva énekeljük.

Kotta

E-N: Uram, irgalmazz nekünk! E-N: Krisztus, kegyelmezz nekünk! E-N: Uram, irgalmazz nekünk! E-N: Krisztus, hallgass minket! E-N: Krisztus hallgass meg minket! E: ... N: Könyörögj értünk!

V. Megváltó Fiúisten: R.
V. Szentlélek Úristen: R.
V. Szentháromság egy Isten: R.

V. Szűz Mária, Isten Anyja: R. Könyörögj értünk!
(†: Könyörögjetek értünk!)
V. Szűzeknek Szent szűze: R.

V. Szent Mihály arkangyal: R.
V. Szent Gábor arkangyal: R.
V. Szent Ráfael arkangyal: R.
V. Mindnyájan szent angyalok: R.

V. Keresztelő Szent János: R.
V. Szent József: R.
V. Mindnyájan szent pátriárkák és próféták: R.
V. Szent Péter és Pál apostol: R.
V. Szent András apostol: R.
V. Szent János apostol: R.
V. Mindnyájan szent apostolok és evangélisták: R.

V. Szent István vértanú: R.
V. Szent Lőrinc vértanú: R.
V. Szent Adalbert és Gellért vértanú: R.
V. Mindnyájan szent vértanúk: R.

V. Szent Ágoston püspök: R.
V. Nagy Szent Gergely pápa: R.
V. Szent Márton püspök: R.
V. Szent Benedek Apát: R.
V. Szent Ferenc és Szent Domonkos: R.
V. Szent István király: R.
V. Szent Imre herceg: R.
V. Szent László király: R.
V. Mindnyájan szent hitvallók: R.

V. Szent Mária Magdolna: R.
V. Szent Ágota: R.
V. Szent Ágnes: R.
V. Szent Cecília: R.
V. Szent Anasztázia: R.
V. Szűz Szent Margit: R.
V. Szent Erzsébet asszony: R.
V. Mindnyájan szent szüzek és szent asszonyok: R.
V. Istennek minden szentjei! R.

V. Minden rossztól! R. Ments meg, Uram, minket!
V. Minden bűntől: R.
V. Az örök haláltól: R.
V. Megtestesülésed szent titka által által: R.
V. Eljöveteled által: R.
V. Születésed által: R.
V. Keresztséged és szent böjtölésed által: R.
V. Kereszted és kínszenvedésed által: R.
V. Halálod és temetésed által: R.
V. Szentséges föltámadásod által: R.
V. Csodálatos mennybemeneteled által: R.
V. A vigasztaló Szentlélek eljövetele által: R.
V. Az ítélet napján: R.

V. Hogy nekünk irgalmazni méltóztassál: R. Kérünk téged, hallgass meg!
V. Hogy Anyaszentegyházadat kormányozni és megerősíteni méltóztassál: R.
V. Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál: R.
V. Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtartani méltóztassál: R.
V. Hogy e kútforrást fiaid újjászületésére megszentelni méltóztassál: R.
V. Hogy a földnek bő termését megadni és megtartani méltóztassál: R.
V. Hogy a megholt híveknek örök nyugodalmat adni méltóztassál: R.
V. Hogy minket meghallgatni méltóztassál: R.
V: Jézus, az élő Istennek Fia! R.