Mit jelent a szent Ötvennap? (Szent Ágoston)

Részletek

Elmélkedések húsvétra
Elmélkedés
Forrás: ÉE 1126. oldal

Kotta

A Húsvét előtti negyven nap nyomorúságunk és szomorkodásunk időszakát jelképezi. A Húsvét utáni ötven nap, amikor az alleluját zengjük, a majdan bekövetkező öröm, nyugalom, boldogság, örök élet jelképe. Két időszakot jelöl a negyven és az ötven nap: a Krisztus feltámadása előtti, és az utána való időt. A szomorúság idejét jelöli a negyven nap: ezt éljük is. Az örök nyugalom, a mennyország idejét jelzi az ötven nap, de ezt még nem éljük, az igazi allelujára még csak vágyódunk. Az Egyházban azért hangzik Isten dicsérete Krisztus feltámadásának ünnepe után, mert az örök alleluját, mert az örök dicséretet fogjuk zengeni saját feltámadásunk után. E húsvéti napok az örök élet végnélküli Napját jelentik, a halhatatlan élet helyét és idejét, Isten örök házát!

Szent Ágoston.