Fölment az Isten örvendezéssel

Ascendit Deus

Részletek

Urunk Mennybemenetele
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 46,6.2.4 Forrás: GH 217 (210. oldal)

Magyarázat

A mennybement Krisztus uralkodik az egész világon, s ígérete szerint, mi is vele együtt fogunk uralkodni.

Kotta

V. Alleluja. R. Alleluja. V. Fölment az Isten örvendezéssel, * fölment az Úr harsonaszóval. Alleluja. V. Minden népek, vígan tapsoljatok, * örvendezzetek az Istennek ujjongó szóval! Alleluja, alleluja. V. Ő alánk vetette a népeket, * és a nemzeteket lábaink alá. Alleluja, alleluja, alleluja.