Galileai férfiak

Viri Galilaei

Részletek

Urunk Mennybemenetele
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: ApCsel 1,11; Zs 46,1.9 Forrás: ÉE 562 (688. oldal), GH 214 (208. oldal)

Magyarázat

Az Úr az angyalok újjongása között lép be az mennybe, s elfoglalja helyét az Atya jobbján. Örvendezzünk mi is az angyalokkal együtt az ő dicsőségének! Már nemcsak isteni születése jogán, hanem a megváltás címén is uralkodik az egész világ fölött. S onnan lészen eljövendő az idők végén ítélni eleveneket és holtakat.

Kotta

Galileai férfiak, mit álltok itt az égre nézvén? Kit most a mennybe menni láttok, így jön majd ismét vissza! Alleluja, alleluja.

(1) Tapsoljatok vígan, minden / népek, * örvendezzetek az Istennek ujjongó / szóval!
(2) Országol az Úr minden népek / fölött, * ül az Isten az Ő szent / trónusán. ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak, * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, ámen! ANT.