Nem hagylak árván

Non vos relinquam

Részletek

Húsvét 6. vasárnapja
Kommunió
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Jn 14,18; Zs 117 Forrás: ÉE 555 (680. oldal), GH 213 (207. oldal)

Magyarázat

Mennybemenetel ünnepére készülődve különösen időszerű Urunk biztatása: velünk marad, mint mennyei Közbenjárónk, velünk marad Egyházában, velünk marad a Szentlélek által, velünk marad a szentmisében, s ismét eljön hozzánk most, a szentáldozásban, mely eszkatologikus (világvégi) eljövetelének előképe.

Kotta

Nem hagylak árván titeket, alleluja, eljövök ismét hozzátok, alleluja.

(1) Hálát adjatok az Úrnak, / mert jó, *
mert az ő irgalmassága örökké/való!
(2) Az Úr jobbja győzelmet szerzett, +
az Úr jobbja fölmagasztalt / engem, *
az Úr jobbja győzelmet / szerzett. ANT.

(3) Nem halok meg, hanem / élek, *
és hirdetem az Úrnak / műveit.
(4) A Kő, melyet megvetettek az / építők, *
az lett most Szeglet/kővé. ANT.

(5) Az Úrnak / műve ez, *
és csodálatos a mi szemeink / előtt.
(6) Ez az a nap, melyet az Úr szerzett / nekünk, *
örvendezzünk és vigadjunk / rajta! ANT.

(7) Tartsatok ünnepet lombos / ágakkal, *
föl, egészen a magas / oltárig!
(8) Hálát adjatok az Úrnak, / mert jó, *
mert az Ő irgalmassága örökké/való. ANT.