Örvendezz, egész föld, Istennek

Jubilate Deo, universa terra

Részletek

Húsvét 5. vasárnapja
Offertórium Parafrázis
Évközi 2. vasárnap
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 65,1.2.16.13.14.15 Forrás: GH 205 (199. oldal)

Magyarázat

Áldozatunk valóban minden áldozatok „legjava”, hiszen az Atyának az ő saját Fia áldozatát nyújtjuk át. Hálaadó és dicsérő ez az áldozat, életünk pedig ezt a dicséretet szétviszi az egész földre.

Kotta

(1) Örvendezz, egész föld, Istennek, énekelj szép zengésekkel!
Áldjátok nevét szerte széjjel, zsoltárok édességével!
R. Jertek, halljátok, hadd beszéljem néktek, ó istenfélőknek,
míly sokat tett az Úr énvélem, megkegyelmezett lelkemnek.

(2) Én fogadalmat tettem néked, ínségemben én így szóltam:
Áldozok majd a legjavából, így ígértem én szájammal.
R. Jertek, halljátok, hadd beszéljem néktek, ó istenfélőknek,
míly sokat tett az Úr énvélem, megkegyelmezett lelkemnek.

(3) Dícsérlek, Isten templomodban, dícsérlek áldozatokkal,
Sok hizlalt szép kövér barmokat néked hozok vígassággal.
R. Jertek, halljátok, hadd beszéljem néktek, ó istenfélőknek,
míly sokat tett az Úr énvélem, megkegyelmezett lelkemnek.