Újjongjatok az Istennek, minden földek

Jubilate Deo, universa terra

Részletek

Húsvét 5. vasárnapja
Offertórium
Évközi 2. vasárnap
Offertórium
Bibliai szakasz: Zs 65,1.2.16.13.14.15 Forrás: GH 205 (198. oldal)

Magyarázat

Áldozatunk valóban minden áldozatok „legjava”, hiszen az Atyának az ő saját Fia áldozatát nyújtjuk át. Hálaadó és dicsérő ez az áldozat, életünk pedig ezt a dicséretet szétviszi az egész földre.

Kotta

V. Alleluja. R. Alleluja. V.Újjongjatok az Istennek minden földek, * zsoltárt zengjetek az ő nevének. Alleluja. V. Jöjjetek, és halljátok, és elbeszélem nektek, mind, akik félitek az Istent, * mennyi nagy dolgot cselekedett az az Úr az az én lelkemmel. Alleluja alleluja. V. Megadom neked fogadásaimat, * melyeket az ajkaim ígértek. Alleluja alleluja, alleluja. V. Szólott az én szám, mikor nyomorúságban voltam, * s most égő áldozatot adok neked a legjavából. Alleluja alleluja.