Énekeljetek az Úrnak új éneket

Cantate Domino

Részletek

Húsvét 5. vasárnapja
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 97,1-2 Forrás: GH 201 (196. oldal)

Magyarázat

Az „új ének”: a megújult élet éneke, a húsvét csodálatos dolgaiból megszületett, minden nemzetre kiáradó istengyermekség éneke, melyet „corde et ore et more” szívünkkel, szájunkkal és életmódunkkal éneklünk.

Kotta

Énekeljetek az Úrnak új éneket: csodadolgokat cselekedett, alleluja. Kinyilatkoztatta igazságát, alleluja, a nemzetek színe előtt, alleluja.

(1) Győzelmet szerzett neki az ő jobbja, * az ő szentséges / karja. ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak, * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, ámen! ANT.