Istenem, jókor virradatkor

Deus, Deus meus

Részletek

Húsvét 4. vasárnapja
Offertórium Parafrázis
Bibliai szakasz: Zs 6,2.5.2.3.7.8 Forrás: GH 198 (193. oldal)

Magyarázat

A Krisztussal együtt felkelt lélek, a húsvét örömével betöltve, az örök virradat után sóvárog, s a mennyei szentély után, melynek örömét már előre ízleli az Eukarisztiában.

Kotta

(1) Istenem, jókor virradatkor, szívemben hozzád ébredek,
és kezeimet fölemelvén szívesen áldom nevedet.
R. Istenem, jókor virradatkor, szívemben hozzád ébredek,
és kezeimet fölemelvén szívesen áldom nevedet.

(2) Lelkem is téged szomjúhozik, testem is reád sóvárog.
Látni szeretném dicsőséged, mely szentélyedben ránk ragyog.
R. Istenem, jókor virradatkor, szívemben hozzád ébredek,
és kezeimet fölemelvén szívesen áldom nevedet.

(3) Megszabadított a te jobbod, rólad el nem feledkezem. Szárnyaid árnyékában élek, éj-napon rád emlékezem.
R. Istenem, jókor virradatkor, szívemben hozzád ébredek,
és kezeimet fölemelvén szívesen áldom nevedet.