Az Úr irgalma

Misericordia Domini

Részletek

Húsvét 3. vasárnapja
Introitus
Dallam: Gregorián típusdallam. Bibliai szakasz: Zs 32,5.6.1 Forrás: GH 186 (183. oldal)

Magyarázat

Az Úr szeretete először a teremtésben nyilatkozott meg, amikor örök Igéje által megalkotta a mennyet és a földet. Másodszor akkor töltötte be irgalma a földet, amikor földre küldött Igéjének húsvéti misztériumai által mindent, minket is újjáteremtett.

Kotta

Az Úr irgalma betölté a földet, az Úr igéje által lettek az egek, alleluja.

(1) Örvendezzetek igazak az / Úrban, * az igazakhoz illik a / dícséret! ANT.

Dicsőség az Atyának és /Fiúnak, * és Szentlélek /Istennek.
Miképpen kezdetben vala, most és /mindenkor * és mindörökkön örökké, ámen! ANT.