Az Úr angyala leszállott

Angelus Domini

Részletek

Húsvét 2. vasárnapja
Offertórium
Bibliai szakasz: Mt 28,2.5.6.7; Jn 20,19 Forrás: GH 184 (179. oldal)

Magyarázat

Jézus megjelenik közöttünk a szentmisén és békességét közli velünk is.

Kotta

V. Alleluja. R. Alleluja. V. Az Úr angyala leszállott a mennyből és mondá az asszonyoknak: * akit Kerestek, már feltámadt, miként meg mondotta. Alleluja. V. Elmenvén mondjátok meg tanítványinak, * íme előttetek megy Galileába, ott majd meglátjátok őt. Alleluja, alleluja. V. Jézus megállott közöttük, és azt mondta: * „Békesség nektek, látjátok, hogy én magam vagyok az.” Alleluja, alleluja, alleluja.