Ez az a nap. V. Mondja most az ő népe

Haec dies. V. Dicat nunc

Részletek

Húsvét 2. vasárnapja
Graduále
Bibliai szakasz: Zs 117,24. 2 Forrás: ÉE 556 (681. oldal), GH 182 (178. oldal)

Kotta

Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk: örvendezzünk, s vigadjunk rajta.

V. Mondja most az ő népe: mert jó, * mert az ő irgalmassága /örökké való.
EZ AZ A NAP.