Krisztus mennybe fölmene

Részletek

Népénekek Mennybemenetelre
Népének
Dallam: XVI századi, mai népi gyűjtés szerint. Szöveg: Cantus Catholici alapján. Forrás: ÉE 119 (193. oldal)

Magyarázat

„Előre megyek, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14,2).

Kotta

(1) Krisztus mennybe fölmene,
hogy nekünk helyt szerzene,
ül Atyjának jobb felől,
mindeneknek ura lőn.
R) Kapuját a mennynek szélesre tárta minden embernek.

(2) Krisztus meghalt bűnünkért,
föltámadott lelkünkért,
már királyi székében
uralkodik az égben. R)

(3) Közbenjáró Krisztusunk,
szeretett jó Pásztorunk,
Szentlelkedet add nekünk,
hogy szüntelen dicsérjünk. R)