Üdvözlégy, fényes Nap

Részletek

Népénekek Húsvétra
Himnusz
Dallam: Futaki Graduále, XV. század. Szöveg: Venantius Fortunatus (VI. század), szabad fordításban. Forrás: ÉE 97 (175. oldal)

Magyarázat

Himnusz az Úr húsvéti győzelméről. Az Egyház a természet tavaszi megújulását Krisztus feltámadásának, a megújuló életnek jelképéül tekinti. Krisztus diadalának fontos mozzanata: „szálla alá poklokra” - megvitte a szabadulás hírét az ószövetségi igazaknak, kereszthalálának gyümölcseit rögtön elkezdte kiosztani.

Felhasználási javaslat

Különösen húsvéti körmenetre, bevonulásra. Énekelhető evangélum előtt is az egész húsvéti időben.

Kotta

(1) Üdvözlény, fényes Nap, tiszteletre méltó,
melyen az Úr Krisztus legyőzi a poklot,
s ki a Fán függött, győztesen országol,
most minden teremtmény őelőtte hódol.

(2) Az újjászülető természet hirdeti:
Krisztussal visszatér mindenbe az élet,
a győzedelmes Krisztust, az Alkotót
zöld erdők, ligetek s virágok ünneplik. (N: ÜDVÖZLÉGY...)

(3) Alvilág leláncolt foglyait feloldja,
s mind, ami lent hevert, a magasba hívja,
számtalan népek tömlöce megnyílik,
s az Égbe fölmenőt szabadok követik. (N: ÜDVÖZLÉGY...)