Az Isten igaz napja ez

Hic est dies verus Dei

Részletek

Népénekek Húsvétra
Himnusz
Dallam: Budai Psalterium, XV. század. Szöveg: Szent Ambrus himnusza (IV. század), Csanád Béla fordítása. Forrás: ÉE 96 (173. oldal)

Magyarázat

Húsvéti himnusz. Az Egyház legrégibb fennmaradt húsvéti verses éneke, a régi keresztény Húsvét-élményének hiteles tanúja. Az 1. vers alapja zsoltár-idézet: „Ezt a napot az Úr szerzette, örüljünk és vigadjunk rajta!” (Zsolt 177,23.) 2-4. versszak: A Húsvét győzelme már a keresztfán elkezdődött. Krisztus a szenvedéssel megszerzett kegyelemosztó hatalmát elsőként a jobb latron mutatta meg. Ezzel is kinyilatkoztatta, hogy a bűnösök megváltásáért szenvedett. 5-6. versszak: A Húsvét merész, isteni ellentétektől feszül: a Szent „Bűnné” lett értünk, hogy a bűnt elvegye (2Kor 5,21); a testi vétket testben tisztította le; halálával életet adott. 7-8. versszak: A Sátán látszólagos győzelme pillanatában szenvedett végleges vereséget. A Halál tökéletes veresége is majd akkor következik be, amikor az utolsó embert is hatalmába ejti: az Ítélet és Feltámadás napján (vö. 1Kor 15,53-57).

Felhasználási javaslat

Zsolozsmában, közösségek húsvéti ájtatosságain.

Kotta

(1) Az Isten igaz napja ez,
szent fényességgel tiszta nap,
a drága vér ma mossa le
a világ szörnyű bűneit. Amen.

(2.) Hitetlen hite visszatér,
ma újra látnak a vakok,
s kiben nem old fel rettegést,
ha látja: megtér a lator?!

(3) Keresztjét jóra váltja ő,
gyors hittel Jézust kérleli,
igazként sokat megelőz,
az Úr országát elnyeri.

(4) Ámulnak mind az angyalok,
látván a testi büntetést,
s hogy Krisztushoz tér a gonosz,
boldog életet érdemel.

(5) Csodálatos misztérium,
világ szennyét hogy mossa le,
mindenki bűnét elveszi,
test vétkét tisztítván a test.

(6) Lehet-e ennél nagyszerűbb:
vétket bocsát az irgalom,
félelmet old a szeretet,
s új életet szül a halál?!

(7) Saját csalétkét falja fel,
magát köti meg a Halál,
meghal mindenki Élete,
s felkél, mint minden élete!

(8) Elér mindenkit a Halál,
de feltámad mind a halott,
s pusztítva, ütve a Halál
csak maga vesztét nyögheti.

(9) Kérünk, teremtő Istenünk,
vigadva Húsvét ünnepén:
ne ártson nékünk a halál,
védd meg örökre népedet!

(10) (Meghajolva:)
Urunk, tenéked glória,
aki legyőzted a halált,
az Atyát és Szentlelket is
dicsérjük minden századon. Ámen.