Templomodba jöttünk

Részletek

Népénekek Húsvétra
Népének
Dallam: Népi gyűjtésből. Szöveg: Népi gyűjtésből. Forrás: ÉE 115 (189. oldal)

Magyarázat

Visszapillantás a Nagyhétre, húsvéti szemmel.

Kotta

(1) Templomodba jöttünk buzgó szeretettel,
mint a szent asszonyok illatos kenettel;
áldunk téged húsvéti örömmel.
R) Alleluja, alleluja, hála néked, világ Megváltója.

(2) Nem keres már Júdás üldöző sereggel,
hanem a szent Egyház ünneplő menettel,
hódol néked vigadozó szívvel. R)

(3) Megszégyenült immár Kaifás és Annás,
Jézus fényes arcát nem sérti már csapás,
nem csókolja képmutató Júdás. R)

(4) Siet hozzá Péter égő szeretettel,
örömét vegyíti bűnbánó könnyekkel,
jó Mesterét látván szemeivel. R)

(5) Fölemelte Jézus az áldott keresztfát,
győzelmével ékes tündöklő zászlaját,
megdöntötte a Sátán hatalmát. R)

(6) Dicsőséges Fiát mennyei szent Atyja
a megváltott népnek fényesen mutatja:
ím a Húsvét igaz áldozatja! R)