Ó mi szent Atyánk

O Pater Sancte
Népénekek a Szentháromságról
Himnusz
Dallam: Régi magyar himnusz (Budai Psalterium, XV. század), kissé igazítva. Szöveg: Kájoni Kancionále alapján új fordítás. Forrás: ÉE 130 (205. oldal)

Szenthátomság-himnusz („O Pater Sancte”) a régi magyar liturgiából.

Kotta

(1) Ó mi szent Atyánk, irgalmas és kegyes!
Isten szent Fia, Urunk Jézus Krisztus!
Ó vigasztaló, éltető szent Lélek:
egy örök Isten! Amen.

(2) Ó Szentháromság, nagy és erős Egység!
Igaz istenség, mérhetetlen jóság!
Angyalok fénye, árva népnek vigasz:
világ reménye!

(3) Amit alkottál, mind tenéked szolgál,
sok teremtményed megdicsőít téged,
mi is tenéked dicséretet zengünk:
hallgasd meg, kérünk!

(4) Dicsőség neked, mindenható Isten,
három személyben egylényegű Fölség,
tisztelet, áldás, himnusz illet téged,
most és örökké. Ámen.